คุณ
&
ความต้องการ
ของคุณ

บริหารจัดการร้านอาหาร

จุดประสงค์การทำการตลาด
เราทำงานร่วมกันกับ:

บริหารจัดการร้านอาหาร

  • ผู้จัดการทั่วไป
  • เจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท
  • ผู้บริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
  • ผู้พัฒนาโครงการคอนโด
  • เจ้าของและผู้บริหารจัดการร้านอาหาร คลับ และบาร์
  • ทีมการตลาด
  • และทุกคนที่มองหาแผนการตลาดที่มีการวิเคราะห์และมีผลลัพธ์ชัดเจน
แพม พลัส พลัส ทราบว่า จุดหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่คุณต้องการคือ:

แน่นอน คุณต้องการที่จะเป็นที่รู้จัก แต่ สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ กำไร และรายได้ที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับ

การเป็นที่รู้จักอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทุกสิ่ง การเปลี่ยนการเป็นที่รู้จักให้เป็นยอดขายนั้นสำคัญที่สุด