แพม
คือ
ใคร?

วางแผนกิจกรรมทางการตลาด

ปนัสพร(แพม) นพศรี

ปนัสพร นพศรี หรือ แพม ทำงานในธุรกิจสาย โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการมาอย่างยาวนาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำกลยุทธ์ และแผนการตลาด โดยเชื่อมต่อในทุกช่องทาง และกิจกรรมทางการตลาด อย่างมีประสิทธิผล และยึดหลักความเป็นจริง ปนัสพรต้องการนำทีมแพม พลัส พลัส ให้มาทำงานรวมกับโรงแรมระดับอินเตอร์ แบรนด์โรงแรมที่โด่งดัง พร้อมทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์

ในหลายครั้งที่แพมได้ถูกเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ให้พูดถึงเกี่ยวกับการตลาด และการทำภาพลักษณ์องค์กร และบางครั้งได้เขียนบทความให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ ทางธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการด้วยเหมือนกัน

เรื่องราวความสำเร็จ ของแพม
  • ทีมก่อตั้งโรงแรมใหม่ หรือ re-launches
  • เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวสินค้า
  • เชี่ยวชาญด้าน การวางจุดยืน คิดภาพลักษณ์ มาตราฐาน และอัตลักษณ์ของแบรนด์
  • วางแผนกิจกรรมทางการตลาด ที่สร้างการเป็นที่รู้จักในทุกๆสถานการณ์ ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทั้งคำนึงถึงรายได้จะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วย