สิ่งที่
เราทำ
[ได้ดี]

แผนการสื่อสารทางการตลาด

แพม พลัส พลัส ทำอะไร [ได้ดีมาก]

เมื่อพูดถึงการตลาดคนส่วนใหญ่มักจะก้าวข้ามขั้นตอนต่างๆ (ที่ต้องทำ) ไปยังการลงมือปฏิบัติงานเลย แต่เรานั้นคิดต่าง กลยุทธ์ สร้างแผน และลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นนั้นสำคัญที่สุด  และเรายังคำนึงถึง

  • การวิเคราะห์ตลาด
  • การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
  • การวางจุดยืนในตลาด
  • คิด สร้าง และออกแบบภาพลักษณ์ (อัตลักษณ์องค์กร)
  • การจัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบองค์รว
  • ลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ผลลัพธ์และการติดตามผลลัพธ์

เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “Marketing Lifeline” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการให้บริการ

ในความเป็นจริงแล้ว แพม พลัส พลัสเติบโตขึ้นมาจากบริษัทที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว มาเป็นบริษัทที่มีแผนกต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร