งานสื่อมวลชน Expedia “Add on Advantage” ครั้งแรกในประเทศไทย