เครื่องมือเพื่อการตลาดของแพม พลัส พลัส

ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาตนเองตลอดเวลา คือเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญของแพม พลัส พลัส

ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาตนเองตลอดเวลา คือเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญของแพม พลัส พลัส เพราะปัจจุบันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน เทคโนโลยี เและเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ความต้องการ และนิสัยของลูกค้าที่เปลี่ยนเปลงไป สิ่งที่แพม พลัส พลัส จะต้องทำคือคอยพัฒนาตนเอง และความคิดให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา พัฒนากลยุทธ์ และแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ และความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละคน ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม แล้วใช้ซ้ำอยู่เรื่อยๆ เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่ และตรงใจกับลูกค้าที่สุด

เครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ ที่ทีมที่ปรึกษาทางการตลาด ของแพม พลัส พลัสใช้ในการสร้างแผนการตลาดให้กับลูกค้า:

 • แอพพลิเคชันของมือถือ (โมบายแอพพลิเคชัน)
 • ช่องทางโซเชียลมีเดีย
 • ช่องทางการจัดการเรื่องชื่อเสียง
 • พัฒนาการค้นหาในเว็บไซต์
 • หนังสือ นิตยสาร และคูปอง ออนไลน์
 • การทำประชาสัมพันธ์
 • การจัดงานอีเว้นท์
 • งานครีเอทีฟ กราฟิค และดีไซน์
 • การตลาดทางตรง และอีกมากมาย เพราะการทำการตลาดไม่เคยตายตัว และหยุดนิ่ง
  แต่เรามั่นใจว่า จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อต่อในทุกโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ