การตลาดสำหรับงานบริการและการตลาดโรงแรม | สร้างแบรนด์โรงแรมให้มีชื่อเสียง
การตลาด
สำหรับงานบริการ

การ​ตลาด​โรง​แรม ทําการ​ตลาด​โรงแรม​เปิด​ใหม่ ที่​ปรึกษา​โรง​แรม ที่​ปรึกษา​โรงแรม​เปิด​ใหม่

ความเชื่อในเรื่องการทำการตลาดของธุรกิจสายโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ
  • การทำสื่อประชาสัมพันธ์ คือการทำการตลาด
  • งานขายคือการตลาด
  • มูลค่าที่ได้จากการทำสื่อประชาสัมพันธ์คือทุกสิ่ง

แต่ แพม พลัส พลัส เข้าใจความจริง ที่แตกต่างออกไปจากความเชื่อนี้ เพราะเรารู้ดีว่า แค่กิจกรรมทางการตลาด เพียงกิจกรรมเดียวไม่สามารถเป็นทุกสิ่งของการตลาด และไม่สามารถทำให้การทำการตลาดสำเร็จได้

ดังนั้นสิ่งที่แพม พลัส พลัสทำคือ ความเชี่ยวชาญของเราในการคิดแผนการตลาด และการสื่อสาร ที่รวมทุกกิจกรรมทางการตลาดไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนอง และยืนยัน

  • มาตราฐานที่มีอยู่ของบริษัทลูกค้า
  • ภาพลักษณ์ และจุดยืนของธุรกิจ
  • สื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ตั้งไว้
  • ดึงความสนใจกับกลุ่มลูกค้าและกลับมาเป็นชื่อเสียงอย่างที่เจ้าของธุรกิจต้องการ